медицински заведения

Когато работата е преди всичко отговорност и призвание, безупречната хигиена и чистота са от изключителна важност. Ежедневното почистване и професионална дезинфекция са първостепенен фактор за превенцията на зарази и инфекции в медицинските заведения и са задължение на целия персонал: лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти, фармацевти, технически персонал. Необходимо е стриктно почистване на оборудване, повърхности, санитарни възли и др., за да се гарантира здравословната среда. MEDIX PROFESSIONAL Ви предлага иновативни решения и професионални препарати, които осигуряват безкомпромисна хигиена и остават верни на високите изисквания за обществено здраве.