MULTI SURFACE DEGREASING DISINFECTANT DC 302

Дезинфекциращ алкален спрей (обезмаслител)

Биоцид с бактерицидно и фунгицидно действие без мирис на хлор. Унищожава 99,9% от бактериите и фунгите*

Мултифункционален дезинфекциращ препарат с алкално действие за професионална употреба. С широк биологичен спектър на действие срещу често срещани в практиката микроби, вкл. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae и др. Притежава изключително ефикасна формула, която бързо и лесно премахва и разгражда наслоени мазнини, органични и трудно отстраними замърсявания по печки, фурни, грилове, абсорбери и скари, стъклокерамични котлони, камини, барбекю и др. Дезинфекцира и почиства силно замърсени плотове, шкафове, мивки, хладилници, прибори и съдове и др. Предназначен за основно почистване и поддръжка. Областта на приложение е дезинфекция и почистване на различни видове повърхности в битови сгради, здравни и лечебни заведения, индустриални обекти, обекти с обществено предназначение, обекти за производство и търговия с храни (заведения за обществено хранене, хранително-вкусова промишленост), ветеринарни обекти, включително в обекти за събиране, настаняване, отглеждане и транспортиране на животни. Без мирис на хлор.

Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: № 1201-3/29.11.2019г.
*Унищожава 99,9% от бактериите и фунгите Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Candida albicans, на база проведени микробиологични изпитвания, при спазване на указаното експозиционно време и начин на употреба, съгласно изискванията на БДС EN 13697:2015.
Използвайте мултифункционалния дезинфекциращ препарат безопасно. Преди употреба внимателно прочетете етикета и информацията за дезинфекциращия препарат.

Начин на употреба

Готов за употреба. Дезинфекционно действие: 15 минути

Packaging

5L 

pH

10.5 – 11.5

Свързани продукти