UNIVERSAL DISINFECTANT DC 305

Универсален дезинфектант за подове и твърди повърхности

Концентриран универсален дезинфектант без мирис на хлор за професионална употреба с доказано бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие*

Концентрираната формула осигурява дезинфекция и почистване на големи площи и повърхности, специализирана техника и оборудване. Предназначен за водоустойчиви и непорьозни повърхности (кухненски и работни плотове, шкафове, маси, столове, оборудване), санитария (мивки, фаянс, фуги), стъклени повърхности и такива, покрити с пластмаса, метал, неръждаема стомана, хромирани покрития (вкл. стелажи, витрини, дръжки на врати, дограма, ключове за осветление) и др. Областта на приложение е дезинфекция и почистване на различни видове повърхности в ХОРЕКА, здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение, заведения за обществено хранене, ХВП, ветеринарни обекти, включително за събиране, настаняване, отглеждане и транспортиране на животни.

Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 3096-1/16.03.2021г.

* Унищожава 99,9% от бактериите (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae), фунгите (Candida albicans) и вирусите с обвивка: Hepatitis viruses (B,C,D), HIV, Influenza Viruses, Coronaviruses (MERS-CoV, SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2), на база проведени микробиологични изпитвания, при спазване на указаното експозиционно време и начин на употреба, съгласно изискванията на БДС EN 1276:2020, БДС EN 1650:2020, БДС EN 13697:2015 + А1:2015 и EN 14476:2013 + A2:2019.
Използвайте дезинфекциращия гел безопасно. Преди употреба внимателно прочетете етикета и информацията за дезинфекциращия гел.

Начин на употреба

Биоцидът се използва разреден. Преди прилагането му е необходимо изплакване с питейна вода за отстраняване на грубите замърсявания от повърхностите и съораженията. Нанесете чрез забърсване, пръскане или потапяне при следните концентрации и експозиции с температура на водата около 20°C: Бактерициден и фунгициден: 1% работен разтвор (50ml от биоцида се разтварят до 5L с вода) с експозиционно време 30 минути и 2% работен разтвор (100ml от биоцида се разтварят до 5L с вода) с експозиционно време 15 минути. Ограничен вирусоциден (вируси с обвивка): 0,5% работен разтвор (25ml от биоцида се разтварят до 5L с вода) с експозиционно време 30 минути.

Разфасовка

5L

pH

10.5 – 11.5