Продукти с биоразградими суровини

Знаем, че всеки ден вземате отговорни и важни решения касаещи бизнеса ви. Благодарение на гамата ни продукти с биоразградими суровини, имате възможност да бъдете отговорни и към околната среда. Получавате висококачествени препарати ефективни срещу различни замърсявания, чиито биоразградими суровини са в пълно съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 648/2004. Като отговорен производител, стриктно спазваме директивите на ЕС, както и изискванията на Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите.