Продукти  • ИНОВАЦИИ

    Следвайки иновациите и последните постижения и нововъведения в битовата химия в световен мащаб, МЕКСОН ООД насочва изследователската си дейност към създаване на ефективни и модерни продукти, които да отговарят на актуалните пазарни потребности. Задълбочените проучвания и инвестиции в технология и оборудване, превръщат продуктите ни в ефикасни решения за по-високо задоволяване нуждите на клиентите и оптимизиране на разходите им.

    Компанията разполага с модерно оборудвана изследователска лаборатория, която допринася за разработването на иновативни продукти със стремеж към оптимизиране на качествените параметри и резултати.

    Сериозните научни и лабораторни изследвания, провеждани от най-добрите специалисти в сферата на битовата химия, както и интензивните контакти и обмяна на ноу-хау със световно утвърдени доставчици гарантират непрекъснато усъвършенстване на продуктите и задоволяване на потребителските изисквания за безупречна и здравословна хигиена.