Продукти • UNIVERSAL DISINFECTANT
  DC 305

  УНИВЕРСАЛЕН ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ПОДОВЕ И ТВЪРДИ ПОВЪРХНОСТИ

  Високопенлив биоцид с бактерицидно и фунгицидно действие без мирис на хлор. Унищожава 99,9% от микробите* (вкл. COVID 19)

  Биоцидът е с бактерицидно и фунгицидно действие, като областта на приложение е дезинфекция и почистване на различни видове повърхности в битови сгради, здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение, заведения за обществено хранене, хранително-вкусова промишленост, ветеринарни обекти, включително за събиране, настаняване, отглеждане и транспортиране на животни и др.
  Биоцидът се използва разреден. Преди прилагането му е необходимо изплакване с питейна вода за отстраняване на грубите замърсявания от повърхностите и съораженията. Бактерициден и фунгициден: 1% работен разтвор (50ml от биоцида се разтварят до 5L с вода) с експозиционно време 30 минути и 2% работен разтвор (100ml от биоцида се разтварят до 5L с вода) с експозиционно време 15 минути. Ограничен вирусоциден (вируси с обвивка): 0,5% работен разтвор (25ml от биоцида се разтварят до 5L с вода) с експозиционно време 30 минути. След използване на биоцида, ако е възможно, проветрете помещенията. При повърхности, влизащи в контакт с храни – след изтичане на експозиционното време забършете с чиста мокра кърпа или, ако е възможно, изплакнете с вода.

  Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: № 3096-1/16.03.2021 .

  Активно вещество: Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-16-алкилдиметил, хлориди – 1,5g/100g.

  Използвайте дезинфекциращия гел безопасно. Преди употреба внимателно прочетете етикета и информацията за дезинфекциращия гел.
  *Унищожава 99,9% от бактериите (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae), фунгите (Candida albicans) и вирусите с обвивка: Hepatitis viruses (B,C,D), HIV, Influenza Viruses, Coronaviruses (MERS-CoV, SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2), на база проведени микробиологични изпитвания, при спазване на указаното експозиционно време и начин на употреба, съгласно изискванията на БДС EN 1276:2020, БДС EN 1650:2020, БДС EN 13697:2015 + А1:2015 и EN 14476:2013 + A2:2019.