Продукти • ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА MEDIX PROFESSIONAL

  MEDIX PROFESSIONAL е специализирана серия продукти за професионалните нужди на всеки модерен бизнес. Тя е създадена изцяло, за да отговори на предизвикателствата за висока хигиена в професионалната среда и местата за отдих и почивка. Сред продуктите ще откриете както тясно специализирани препарати, така и продукти с мултифункционално приложение. Всички те са произведени с висококачествени суровини и материали от водещи световни доставчици за идеално чиста и хигиенична среда.

  Серията се основава на повече от 20 години доказан опит и задълбочени лабораторни проучвания в сферата на битовата химия. Освен безкомпромисно качество и иновативни формули, MEDIX PROFESSIONAL Ви предлага персонални консултации и нагледни демонстрации за действието на всеки продукт. Независимо дали става дума за офис, хотел, ресторант, медицинско заведение или индустриална площ, MEDIX PROFESSIONAL осигурява безупречна хигиена в точното време и място.

  ОФИЦИАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО Medix Antibacterial Hand Gel

  Уважаеми Клиенти и Партньори,

  Поводът да се обърнем към Вас е извършеното от Сдружение Българска национална асоциация „Активни потребители“ проучване във връзка с дезинфектантите за ръце, което беше активно отразено в редица медии.

  В тази връзка, ние от „Мексон“ ООД, като производител на предлагания на българския пазар Medix Antibacterial Hand Gel със съдържание на активната съставка етанол 63% (63 г./ 100 г. продукт), държим да потвърдим пред Вас и всички потребители, че нашият продукт отговаря изцяло на изключително строгите изисквания на Регламент № 528/2012 на Европейския Парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. за предоставяне на пазара и употреба на биоцидни продукти. Доказателство за това са и изпълнените изисквания съгласно националното ни законодателство (Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси) и издаденото нарочно Разрешение № 1007-3/12.02.2015 от Министерството на здравеопазването за пускането на този наш продукт на пазара. (Пълна информация за всички регистрирани биоцидни продукти в България, можете да намерите на сайта на МЗ).

  Спазването на посочената, наистина много стриктна, регулация както на национално, така и на европейско ниво, е неоспорима гаранция за ефективността на продукта ни по отношение на хигиенната дезинфекция на ръце, като потребителите могат без притеснение да продължат да го използват като надеждно средство за изпълнение на препоръките за хигиенни мерки за предпазване от заразяване с коронавирус.

  От своето създаване и досега ние инвестираме в най-новите технологии, в човешки ресурси, в проучване и разработка на ефективни продукти, благодарение на които успяваме да отговорим на най-високите потребителски изисквания за безупречна и здравословна хигиена. Можем да Ви уверим, че грижата за здравето на потребителя винаги е бил водещ критерий при определяне съдържанието и качеството на нашите продукти, който в създалата се извънредна ситуация, е изведен като наш приоритет от най-висок порядък.

  Вярваме че безупречната репутация и доверие, което през годините сме завоювали сред Вас и потребителите за нашите продукти, няма да бъде накърнено от огласените резултати на едно изследване със спорни обхват, качество и твърдения!

  Желаем здраве на всички Ви!

  Гр. Пловдив / 30.04.2020

  „Мексон“ ООД

  Министерството на Здравеопазването потвърждава ефективността на Medix Antibacterial hand gel

  НАШИТЕ ПРОДУКТИ